Vẽ là tái hiện những chất liệu khác nhau những hình ảnh có thật hoặc không có thật theo trí tưởng tượng và óc sáng tạo, thế khi bạn vẽ bạn thấy thế nào? vẽ giúp lưu lại những giá trị này, để ghi nhớ hay để giải trí hay phục vụ những mục đích khác như thiết kế kiểu dáng công nghiệp...